Νομοθεσία

Εξεταστέα -διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄τάξης ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2014-2015

Γ’ τάξη ΓΕΛ

2014 – 2015 καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων