Χρήσιμοι όροι επιβίωσης εκπαιδευτικών στην εποχή του “μετα-” : Metacognition (μεταγνώση)

Ζώντας στην εποχή του  “μετά” (μεταβιομηχανική, μεταμοντέρνα, ενδεχομένως μετα-ανθρώπινη, οπωσδήποτε μεταγνωστική  όχι όμως και μεταφυσική), καλό θα είναι οι εκπαιδευτικοί της πράξης να εξοικειωνόμαστε με την περίτεχνη ορολογία των “θεωρητικών”...

Pin It on Pinterest