Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015“Η περιπέτεια του εθνικισμού: από την ανακάλυψη της ιδέας του έθνους στη διαστροφή της”, αυτός θα μπορούσε να είναι ένας εναλλακτικός τίτλος της θεματικής που πραγματευτήκαμε σε τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις (26 Φεβρουαρίου, 4 Μαρτίου, 5 Μαρτίου) με τρία διαφορετικά τμήματα συναδέλφων φιλολόγων και διδασκόντων το μάθημα της Ιστορίας.  Στις συναντήσεις αυτές  επιχειρήθηκε μέσα από την ερμηνεία εικαστικών έργων, επιλεγμένων κειμένων και ψηφιακών χαρτών η παρακολούθηση  της εθνικής ιδεολογίας από τις απαρχές της (τέλη του 18ου αιώνα) μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Το σχετικό επιμορφωτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στη θέση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – Τίτλος: “Διδάσκοντας τον εθνικισμό στο σχολείο με την αξιοποίηση επιλεγμένων κειμένων, εικαστικών έργων και ψηφιακών χαρτών – Μεθοδολογία ερμηνείας εικαστικών έργων”.

26 Φεβρουαρίου 2015

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

4 Μαρτίου 2015

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

 

 

 

 

 

5 Μαρτίου 2015

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

 

Pin It on Pinterest

Share This