ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ για το σχολείο του 21ου αιώνα» 

Θεσσαλονίκη, 27 – 29 Μαρτίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Για το πρόγραμμα των εισηγήσεως κλικ στο: Πρόγραμμα Εργασιών 2ου Συνεδρίου ΠΕΣΣ (1)

Pin It on Pinterest

Share This