«Από τις γλώσσες στη Γλώσσα»: μια δοκιμή υπαρξιακής θεμελίωσης της πολυγλωσσίας

Δείτε το βίντεο κάνοντας κλικ  εδώ

Οι Γλωσσοναύτες/ Glossonauts έχουν τη δική τους ιστορία να πουν σχετικά με το φιλοσοφικό θεμέλιο της πολυγλωσσίας. Γι’ αυτό και προτείνουν για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας συνεκτικές αφηγήσεις ιστοριών με νόημα και όχι ασύνδετες μεταξύ τους γλωσσικές πληροφορίες. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των Glossonauts, μαθαίνουμε πρωτίστως ξένες γλώσσες για να συναντήσουμε τον διαφορετικό άλλο και να επικοινωνήσουμε μαζί του, κι όχι μόνο για χρησιμοθηρικούς λόγους. Το θεμέλιο της πολυγλωσσίας βρίσκεται στην αποδοχή του άλλου, στην ενσυναίσθηση, στην επιθυμία μας να τον γνωρίσουμε, να δούμε τον κόσμο με τα δικά του μάτια, να συνάψουμε σχέσεις μαζί του και να δημιουργήσουμε μαζί κοινές αφηγήσεις. Το φιλοσοφικό θεμέλιο της πολυγλωσσίας βρίσκεται στην επιθυμία μας να φτάσουμε μέσα από την εκμάθηση των ξένων γλωσσών στην εποχή πριν τη Βαβέλ. Μαθαίνουμε, δηλαδή, ξένες γλώσσες για να φτάσουμε στην αρχέγονη Γλώσσα της καρδιάς, στη γλώσσας της αποδοχής και της αγάπης του διαφορετικού άλλου. Σε μια ακόμη αφήγηση, φιλοσοφική αυτή τη φορά, οι Γλωσσοναύτες/Glossonauts αξιοποιούν τη γλώσσα της ζωγραφικής, αφηγήσεις από τη Βίβλο, τον φιλοσοφικό λόγο και την ποίηση.

Αναφορές: Μπρέγκελ ο πρεσβύτερος, Ο πύργος της Βαβέλ. Μπιουνγκ Τσουλ Χαν, Ψυχοπολιτική. Χάιντεγκερ, Επιστολή για τον Ανθρωπισμό. Βίβλος: Γένεσις 11:1-9 , Αποστόλου Παύλου, Α’ Προς Κορινθίους Επιστολή. Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα.

Συγγραφέας – ομιλητής: Δημήτρης Βλάχος, φιλόλογος-συγγραφέας, τέως σχολικός σύμβουλος φιλολόγων.

 

“From languages to Language”: in search of an existential foundation of multilingualism

video

The Glossonauts have their own story to tell about the philosophical foundation of multilingualism. That is why they propose for the teaching of the Greek language coherent narratives of stories with meaning rather than disconnected linguistic information. According to the Glossonauts’ philosophy, we learn foreign languages primarily in order to meet and communicate with the different other, and not just for utilitarian reasons. The foundation of multilingualism lies in our acceptance of the other, in our empathy, in our desire to get to know them, to see the world through their eyes, to form relationships with them and to create shared narratives together. The philosophical foundation of multilingualism lies in our desire to reach, through language learning, the time before Babel. That is, we learn foreign languages in order to reach the primordial Language of the Heart, the language of acceptance and love of the different other. In another narrative, philosophical this time, Glossonauts utilize the language of painting, narratives from the Bible, philosophical discourse and poetry.

References: Pieter Bruegel the Elder, The Tower of Babel. Byung-Chul Han, Psychopolitics. Heidegger, Letter on Humanism, 1946. Bible: Genesis 11:1-9 & Paul’s Praise of Christian Love – 1 Corinthians 13, Giorgos Seferis, Poems.

Author – speaker: Dimitris Vlachos, philologist-author, former school advisor for philologists.

Pin It on Pinterest

Share This