Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου, Ειδικές Γλώσσες, Η γλώσσα του κινηματογράφου

Αφόρμηση η ταινία μικρού μήκους “Casus Belli”. Δημήτρης Βλάχος, Σχέδιο μαθήματος στη νεοελληνική γλώσσα Α΄ Λυκείου (ειδικές γλώσσες, η γλώσσα του κινηματογράφου) Η γλώσσα του κινηματογράφου (κείμενα) Οι γλώσσες της κρίσης (κείμενα από τον τύπο) Ειδικές...

Pin It on Pinterest